Kontakt z nami

Dla studenta

Dla studenta

Prowadzimy szkolenia oraz seminaria dla Studentów, zapewniamy fachową pomoc dydaktyczną w postaci materiałów edukacyjnych, posterów oraz zdjęć. Pomagamy w organizacji konferencji i sympozjów. Służymy Studentom swoją pomocą oraz wiedzą w przygotowywaniu materiałów informacyjno - dydaktycznych, niezbędnych do napisania prac seminaryjnych, magisterskich. Udostępniamy zdjęcia, raporty techniczne i wyniki badań z wykonanych obiektów. Organizujemy wycieczki edukacyjne na najciekawsze budowy, pomagamy nawiązać kontakty zawodowe z firmami wykonawczymi.