Kontakt z nami

Renowacja nawierzchni bitumicznych

Renowacja nawierzchni bitumicznych

Technologia budowy nowych i renowacji starych nawierzchni asfaltowych z wykorzystaniem geosyntetyków jest zalecana przez nasze Przedsiębiorstwo jako zabezpieczenie obszarów spękań odbitych nawierzchni asfaltowych dróg szybkiego ruchu, dróg ekspresowych, autostrad, pasów startowych, i in. Spękania takie powstają w głównej mierze od poprzecznych, termicznych spękań sztywnej podbudowy, spękań sztywnej podbudowy na skutek oddziaływań szkód górniczych czy też spękań od podbudowy na nasypach rozluźnionych.

Gwarantujemy również dobór materiałów opóźniających propagację spękań odbitych, zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych, efektywne remonty cząstkowe, przejście z kostki brukowej na nawierzchnię bitumiczną

Powyższa technologia została zatwierdzona i umieszczona w „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych (KWRNPP – 2001) opracowanym przez IBDiM.