Kontakt z nami

Nadzór i monitoring

Nadzór i monitoring

W ramach czynności nadzorczych wykonujemy pełen nadzór geologiczny, geotechniczny a nad przygotowanymi przez nas opracowaniami – również pełen nadzór autorski. Wykonujemy odbiory zagęszczeń i nośności, a także okonturowania stref zalegania gruntów organicznych i gruntów słabonośnych. W efekcie tych badań i na życzenie Zleceniodawcy przygotowujemy na bieżąco szczegółowe projekty technologiczne, zastępcze jak i pełne projekty wykonawcze lub modyfikacje istniejących projektów z uwzględnieniem napotkanych warunków gruntowo-wodnych i założeń Zleceniodawcy. Na życzenie Zamawiającego istnieje także możliwość usytuowania laboratorium bezpośrednio na placu budowy.

Dodatkowo oferujemy usługi monitoringu konstrukcji geotechnicznych poprzez m.in. systemy geodezyjne, inklinometry, czujniki osiadań i deformacji, w tym systemy automatyczne i elektroniczne. We współpracy z partnerem technologicznym wyspecjalizowanym w technologiach pomiarowych dla budownictwa, realizujemy nawet najbardziej skomplikowane i nowatorskie systemy pomiarowe, zarówno od strony projektowej jak i w części wykonawczej.

Główne obszary stosowanych systemów monitoringu to:

 • pomiar wydłużenia elementów;
 • pomiar zmiany odległości pomiędzy elementami;
 • pomiar siły naciągu cięgien sprężających;
 • wytężenie konstrukcji pomocniczych;
 • pomiar osiadanie nasypów;
 • pomiar siły w palach;
 • pomiar przemieszczania się elementów  konstrukcji względem siebie;
 • pomiar odkształceń elementów;
 • pomiar zmiany rozwartości rys;
 • pomiar zmiany kąta przechyłu dowolnego elementu konstrukcji;
 • pomiar osiadania podpór;
 • pomiar wychyleń z pionu;
 • pomiar drgań (amplitudy, częstotliwości);
 • pomiar parcia gruntu na elementy konstrukcji;
 • pomiar parcia betonu na szalunki;
 • pomiar sił w kotwach gruntowych;

m.in. w następujących typach obserwacji:

 • monitoring konstrukcji mostów;
 • monitoring konstrukcji stadionów, hal widowiskowo-sportowych;
 • monitoring wpływu eksploatacji tuneli na otoczenie;
 • monitoring wpływu budowy na otoczenie;
 • monitoring liniowych obiektów drogowych;
 • monitoring obiektów hydrotechnicznych;
 • monitoring obiektów geotechnicznych.

Pomiary te realizowane są z wykorzystaniem następujących rodzajów czujników:

 • czujniki odkształceń;
 • czujniki przemieszczeń;
 • czujniki rozwarcia rys;
 • czujniki osiadań;
 • czujniki parcia;
 • siłomierze;
 • inklinometry ręczne i automatyczne;
 • czujniki wychylenia;
 • czujniki do pomiaru ciśnienia;
 • czujniki do pomiaru drgań.

Współpracujemy z Inwestorami, Projektantami i Wykonawcami robót drogowych i infrastruktury technicznej na terenie całej Polski. Dokładna analiza i doświadczenie naszych pracowników pozwalają wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Dysponując wiedzą na temat parametrów gruntu, założeń inwestora i wymagań eksploatacyjnych, inżynierowie firmy INORA przygotowują projekt spełniający oczekiwania Zamawiającego, ekonomiczny a jednocześnie bezpieczny i zgodny z międzynarodowymi normami i zaleceniami. Równocześnie prowadzona analiza ekonomiczna i analizy porównawcze pozwalają zawsze określić najbardziej wartościowe rozwiązanie.