Kontakt z nami

Zakres działalności

Zakres działalności

Zajmujemy się zapewnieniem pełnej obsługi inżynierskiej budowy pod kątem rozwiązywania problemów gruntowych i gruntowo-wodnych posadowienia, zapewnienia stateczności, kontroli deformacji i osiadań, ochrony przed erozją czy odwodnienia konstrukcji. Jesteśmy jednostką wyspecjalizowaną w obliczeniach geotechnicznych i pracach projektowych a dzięki bardzo bliskiej współpracy z wieloma partnerami technicznymi jesteśmy w stanie zaoferować również dodatkowe, uzupełniające usługi – oferując unikalną na polskim rynku kompleksową i konkurencyjną cenowo, profesjonalną obsługę geotechniczną budowy.

Współpracujemy z Inwestorami, wykonując projekty jak i przeprowadzając analizy sprawdzające projektów istniejących. Dla Projektantów i służb Nadzoru służymy konsultacją w zakresie specjalistycznych rozwiązań z geotechniki. Wykonawcom oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów napotykanych na etapie budowy.

Działamy od samego początku procesu projektu i budowy, oferując usługi w następujących, ramowych grupach:

 1. Badania geologiczne i geotechniczne.
 2. Projekty i konsultacje geotechniczne.
 3. Nadzór i monitoring.

Naszą ofertę kierujemy jako kompleksową, składającą się z wyżej wymienionych części, lub jako dowolne, pojedyncze elementy z powyższego zakresu.

W ramach naszej pracy staramy się zawsze realizować również szeroko pojętą działalność edukacyjną.

Specjalizujemy się m.in. w zakresie nastepujących tematów:

 • Stabilizacji podłoży konstrukcyjnych
 • Konstrukcji nasypów, skarp
 • Oblicowanie ścian oporowych
 • Odwodnień terenu drenażem francuskim
 • Renowacji nawierzchni bitumicznych
 • Konstrukcji i remontów podtorzy tramwajowych i kolejowych
 • Zabezpieczeń konstrukcji przed oddziaływaniem szkód górniczych
 • Konstrukcji posadzek hal przemysłowych
 • Konstrukcje przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego
 • Budowy składowisk odpadów
 • Systemów zabezpieczania przed erozją oraz zazieleniania skarp i ścian oporowych
 • Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych
 • Stabilizacji podłoża pod kostkę brukową
 • Zbrojenia nadpalowe
 • Wzmocnienie oraz odwodnienie powierzchni tras i placów hippicznych
 • Wzmocnień z drenami pionowymi
 • Konstrukcji oczyszczalni ścieków
 • Uszczelnienia terenu stacji paliw
 • Systemów akustycznych
 • Technologia betonowania z użyciem deskowań selektywnie przepuszczalnych
 • System monitoringu liniowego
 • Wykorzystanie materiałów nasypowych o słabych właściwościach
 • Kolumny w osłonie geosyntetycznej
 • Projekty
 • Optymalizacje