Kontakt z nami

Projekty EU

Projekty EU

Projekt pt. „Opracowanie nowatorskiej metody prognozowania parametrów gruntu dla celów budowlanych”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020.

 1. Cele projektu
  Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej metody prognozowania parametrów gruntu dla celów budowlanych, co rozszerzy świadczone usług przez Wnioskodawcę i wpisze sięw zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek.

 2. Planowane efekty
  Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał badawczy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wdrożenie pro-środowiskowej metody ograniczającej ingerencję w środowisku naturalnym oraz wygeneruje impuls do dalszego rozwoju branży geotechnicznej.

 3. Wartość projektu:
  775 033,04 PLN

 4. Wkład Funduszy Europejskich:
  557 054,97 PLN

Projekt pt. „Rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia nowych usług pomiarowych dla branży budowlanej.”
Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO WSL na lata 2014-2020

 1. Cele projektu
  Przedmiotem niniejszego projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w celu wprowadzenia nowych usług pomiarowych dla branży budowlanej. Zakup specjalistycznych urządzeń badawczych umożliwi Spółce wprowadzenie do oferty innowacyjnej usługi pomiarów zjawisk geotechnicznych (prowadzenie obserwacji w trybie rzeczywistym).

 2. Planowane efekty
  Projekt zasadniczo wpłynie na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy i przełoży się na szereg korzyści: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, wygenerowanie impulsu do dalszego rozwoju branży geotechnicznej, a przede wszystkim wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi badawczej, wpisującej się w zapotrzebowanie zgłaszane przez rynek budowlany.

 3. Wartość projektu: 1 393 500,00 PLN

 4. Wkład Funduszy Europejskich: 487 725,00 PLN