Kontakt z nami

Optymalizacje

Optymalizacje

Częstokroć rozwiązania projektowe dotyczące wzmocnienia podłoża sporządzane zostają na podstawie ograniczonego rozpoznania podłoża, nie dającego pełnego obrazu warunków gruntowych. W sytuacjach tych oferujemy optymalizacje rozwiązań projektowych. Optymalizacje poprzedzić możemy wykonaniem dodatkowego rozpoznanie podłoża ukierunkowanego na planowaną inwestycję. Zakres dodatkowych prac każdorazowo określamy do danej inwestycji i obejmować może zarówno prace terenowe takie jak wiercenia czy sondowania oraz badania laboratoryjne pobranych gruntów we własnym laboratorium. Zabiegi te skutkują doprecyzowaniem przestrzennej budowy geologicznej podłoża oraz określeniem parametrów modelowych gruntu które najlepiej opisują współpracę podłoża z projektowanym obiektem.

Wiedzę tę wykorzystujemy do optymalizacji rozwiązania projektowego polegającej w ogólności na opracowaniu rozwiązania ekonomicznie zasadnego. Przekłada się to na minimalizację wydatków związanych ze wzmocnieniem podłoża w przypadkach gdy dodatkowe rozpoznanie geologiczne wykazało korzystniejsze warunki gruntowo – wodne. W przypadkach, gdy warunki gruntowo – wodne są znacząco gorsze niż zakładano na etapie przygotowania projektu bazowego, przez optymalizację rozumiemy minimalizację ryzyka wystąpienia awarii konstrukcji. W obu przypadkach przeprowadzenie optymalizacji przekłada się na realne oszczędności dla inwestora oraz wykonawcy.