Kontakt z nami

Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych

Zabezpieczanie brzegów cieków wodnych, strumieni i rzek oraz obszarów dennych

Wzmacnianie i zabezpieczanie przed erozją, wymywaniem i osuwaniem się brzegów i koryta kanałów, cieków, rzek i strumieni oraz innych konstrukcji hydrotechnicznych zalecamy poprzez zastosowanie geosyntetyków, co jest korzystne i bardzo efektywne z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska. Szczególny nacisk kładziemy również przy projektowaniu na uszczelnienia oraz hermetyzację objętości zbiorników wodnych.

Proponujemy również zastosowanie tzw. geotub, wyprodukowanych ze specjalnych geosyntetyków do ochrony brzegowej lub rzecznej, które chronią grunt przed rozpoczynającym się erodowaniem spowodowanym przez fale lub prądy.

Geotuby są hydraulicznie napełniane (zawiesiną) półpłynnym piaskiem i wodą ale mogą być też wypełniane kombinacją metod mechaniczno-hydraulicznych. Zastosowanie specjalnych rodzajów geosyntetyków umożliwia również zastąpić nawet całościową strukturę np.: sztucznych wydm; sztucznych raf; kanałów, rowów, falochronów lub tam poprzecznych.