Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.

Siedziba główna firmy:

Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
skr. poczt. 482
44 - 101 Gliwice 1


tel.  +48 32 238 86 23;  +48 32 230 49 96
fax.  +48 32 238 86 23;  +48 32 230 49 97


www.inora.pl

e-mail: inora@inora.pl

Dział Techniczny:   tech@inora.pl
Dział Ofertowania i Zakupów:   oferty@inora.pl


Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 50.000,00 PLN
NIP: 631-010-31-92
REGON: 270528111
KRS: 0000106125